Mgr. Ľudovít Benedik

Karate

Od môjho mladšieho školského veku sa venujem karate, kde som si prešiel jeho športovou zložkou, s postupným prechodom k praktizovaniu tradičného bojového umenia a sebaobrany.

Počas vysokoškolského štúdia som pôsobil ako tréner karate vo viacerých športových kluboch. V rámci magisterského štúdia som sa podieľal na vývoji metodicko-diagnostickej pomôcky určenej na rozvoj rýchlosti reakcie v karate. Daný prístroj bol predmetom mojej diplomovej práce. Jeho využiteľnosť sme testovali nie len v karate, ale i v iných športových odvetviach.

Vo svojej trénerskej praxi uplatňujem systematickosť, dodržiavanie metodických postupov a zásad s dôrazom na individuálny prístup a s cieľom vzbudiť u športovcov radosť a vzťah k pohybu.

V YTA sa venuje trénovaniu všeobecnej športovej prípravy detí a špecializuje sa na predškolákov vo veku 3-5 rokov.

Trénuje v týchto športových projektoch:
  • YTA na Vašej škole
  • Škôlka v pohybe
  • Mačkovité šelmy (Kornela Mahra)
  • Mačkovité šelmy (ZŠ Spartakovská)
  • YTA Repre
  • Úpoly