Dôležité kontakty a

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Jozef Filípek (hlavný tréner):

+421 948 199 726

Peter Longauer (hlavný tréner):

+421 918 882 340

Informácie ohľadom tréningov:

yta@yta.sk 

Informácie ohľadom platieb:

info@yta.sk

Youth Training Academy o.z.

Ulica Bedřicha Smetanu 2788/7

91708

Trnava

Máte záujem o trénovanie v YTA Repre alebo nás chcete kontaktovať z iného dôvodu? Vyplňte prosím náš kontaktný formulár.

  Informácie k

  ÚHRADAM ČLENSKÉHO - TRÉNINGY

  Členské príspevky za tréningy Vás prosíme uhrádzať najneskôr do 15-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca na naše číslo účtu Tatra Banky

   

  IBAN: SK98 1100 0000 0029 4713 4414

   

  V poznámke platby prosím uveďte prosím meno a priezvisko športovca.

  Informácie k

  ÚHRADAM PLATIEB - LETNÉ TÁBORY

  Zálohu za tábor je nutné zaplatiť do 31. mája 2024, doplatiť celú sumu do 30. júna 2024.

  V prípade vážneho zranenia je možné zrušiť účasť športovca na tábore s nárokom na vrátenie zálohy.

  Ak chcete dieťa prihlásiť na viac turnusov, je potrebné opätovne vyplniť formulár a uviesť dané termíny, o ktoré máte záujem.

  Ak športovec nastupuje so súrodencom, je taktiež potrebné formulár vyplniť dvakrát a to za oboch športovcov.

  Údaje k platbe:
  Pre zaradenie športovca do tábora je nutné uhradiť zálohu
  v hodnote do 31.mája 2024.

  Doplnenie sumy je nutné uhradiť do 30.júna 2024.

  V nepredvídateľnej a náročnej situácii garantujeme 100% vrátenie zálohy.

   

  IBAN pre platbu nájdete v registračnom formulári a potvrdzujúcom e-maily po registrácii.

   

  V poznámke je nutné uviesť meno športovca!