Športová aktivita vrámci školy

YTA na Vašej škole

Projekt “YTA na Vašej škole” je zameraný na štátne i súkromné základné školy a je určený pre deti vo veku 6-11 rokov. Cieľom projektu je otvoriť brány športu školákom prvého stupňa a ukázať im, ako sa aktívne venovať pohybu a športu.

Tréning je zameraný na rozvoj základnej pohyblivosti detí. Učí deti pracovať v športovom kolektíve, buduje vzťah k športu a pohybu všeobecne. Deti učíme i hodnotám v športe ako je úcta k trénerovi, fairplay a pravidlá súťaže. Obsahom tréningov sú pohybové cvičenia a hry z oblasti gymnastiky, džuda, futbalu, tenisu, baseballu a iných. Vďaka osvojeniu si základných prvkov z gymnastiky, dieťa získava lepšiu pohyblivosť a flexibilitu. Počet detí v jednej skupine je nastavený na 15-20, čo obvykle zodpovedá počtu detí v jednej triede. Tréningový proces prebieha v priestoroch telocvične/telocviční základnej školy, počas školského klubu resp. družiny.

Tréningy prebiehajú

  • V skupinách, priamo s triedou, kam chodí Vaše dieťa alebo v rámci spojenia pár tried daného ročníka
  • Vždy počas školského klubu (družiny)
  • Kompletný zoznam škôl zapojených do programu nájdete tu.
Takto to

VYZERÁ NA TRÉNINGU

Cenník programu

YTA na Vašej škole

Mesačné členské

25€ / mesiac

Trojmesačné členské

70€ / 3 mesiace

Celoročné členské

205€ / 9 mesiacov

Registrácia do programu

Registráciu do programu "YTA na Vašej škole" pre Vás pripravujeme. Viac informácií zverejníme v priebehu letných prázdnin.