Správa a nastavenia

COOKIES

Youth Training Academy o.z. so sídlom na ulici Bedřicha Smetanu 2788/7, 917 08, Trnava (ďalej len „YTA“ alebo aj ako “prevádzkovateľ”) používa v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky www.yta.sk súbory cookies.

 

Nižšie uvedené informácie vysvetľujú ako budeme používať, príp. zdieľať informácie, týkajúce sa Vašej aktivity na webovej stránke www.yta.sk a dovoľujeme si týmto upriamiť Vašu pozornosť aj na možnosť zmeny nastavení Vášho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies nesúhlasíte.

 

V niektorých prípadoch môže naša spoločnosť prostredníctvom súborov cookies spracúvať aj Vaše osobné údaje. Informácií o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu: www.yta.arisnyo.eu/osobne-udaje/

 

Naša spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane o osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.yta.sk súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača/alebo iného zariadenia prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. Všeobecný pojem cookies označuje rôzne úložiská na strane Vášho internetového prehliadača, napríklad: localStorage, sessionStorage, cookies. Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do Vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

 

Po zobrazení našej webovej stránky sa Vám v dolnej časti webovej stránky objaví lišta požadujúca Váš súhlas na zhromažďovanie cookies.

 

Naša spoločnosť používa na webovej stránke technické (nevyhnutné), štatistické cookies a marketingové cookies. Súbory cookies spracúvame iba na základe Vášho súhlasu, okrem technických (nevyhnutných) cookies, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre funkčnosť našej webovej stránky a tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty.

 

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (častokrát umiestnené vo voľbe Nástroje alebo Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia.

 

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

 

Postupy pre jednotlivé internetové prehliadače:

  • Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  • Safari™:

https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

  • Opera™:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Väčšina mobilných zariadení je automaticky nastavená na povolenie využívania reklamného identifikátora. Toto nastavenie môžete zmeniť v nastaveniach zariadenia. Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia reklamných identifikátorov nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Nastavenie reklamy Android

Nastavenie reklamy na iOS

 

Vaše preferencie nastavenia súborov cookies na našej webovej stránke nájdete v ľavom dolnom rohu našej webovej stránky, kde Vaše preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie nástroje tretích strán a widgety môžu byť použité našou webovou stránkou na poskytnutie dodatočnej funkcionality. Používanie týchto nástrojov alebo widgetov môže umiestniť cookies na Vaše zariadenie za účelom zjednodušenia ich používania a zabezpečenia, aby Vaša interakcia bolo na našich webových stránkach správne zobrazená.

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť Vašu e-mailovú adresu alebo Vás akýmkoľvek iným spôsobom identifikovať. V našich analytických správach môžeme zistiť iné identifikátory ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych návštevníkov na našich webových stránkach a geografický pôvod návštevníckych trendov, a nie identifikácie jednotlivých návštevníkov.

 

Používame nasledovné služby tretích strán:

Google Analytics

Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve našej webovej stránky. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

 

Kontaktné údaje

 

S Vašimi požiadavkami a pripomienkami nás môžete kedykoľvek kontaktovať osobne v sídle našej spoločnosti alebo poštou na adresu našej spoločnosti uvedenej v , prípadne zaslaním emailu na adresu yta@yta.sk