Mgr. Erik Labanc

Futbal

Absolvent Univerzity Mateja Bela v študijnom programe Telesná výchova a geografia, držiteľ licencie UEFA Grassroots C – futbal, aktívny hráč futbalu, ktorému sa v minulosti venoval profesionálne.
Popri práci učiteľa aj trénuje deti všeobecnú pohybovú prípravu a futbal, kde chce deťom ukázať pozitívny vzťah k športu, fair – play a aby deti odchádzali z tréningu s úsmevom.

Trénuje v týchto športových projektoch:
  • Mačkovité šelmy (Rybníková 13/A)