0
U

Táto organizácia sa venuje deťom s rôznymi formami obmedzenia. Ich odhodlaním, prácou a prístupom k rodinám s podobnou situáciou predstavuje citeľnú pomoc. Spolupráca začala integrovaním detí z CVI do jedného z našich programov, samozrejme adekvátne veku, schopnostiam a diagnózy dieťaťa. Tešíme sa pokrokom, ku ktorým sa priebežne dostávame a snažíme sa zlepšovať ohľadom obdobnej témy.

CVI organizuje každé leto denný tábor s pestrým programom pre znevýhodnené deti spolupracujúcich rodín. Potešili sme sa keď nás oslovili so spoluprácou v rámci športového doobedia na ich tábore. Deťom sme zostavili prekážkovú dráhu, skúšali si kimono, zoznámili sme sa rôznymi druhmi lôpt a inými sférami športového sveta. Pre nás trénerov to bol šťastný, emotívny zážitok, pri ktorom sme nadobudli cenné vedomostí. Absolvovali sme už dva ročníky CVI táborov a tešíme sa na ďalšie.

Rovnako sme organizovali prednášku so spoluprácou CVI, Spoločnosti Downovho syndrómu, Nadácie PONTIS, rodičmi, pedagógmi a trénermi. Celé doobedie nám prezentovali účastníci jednotlivých spoločnosti o téme ako lepšie začleniť do športu a do spoločnosti deti, ktoré to potrebujú o niečo viac, ako ostatné. Každý jeden zúčastnený si určite odniesol cenné informácie.

Záznam celej prednášky nájdete na tomto odkaze.