0
Š

Na tréningoch sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, avšak v našich osnovách nájdete i špecifické cvičenia z úpolových športov. Zameranie tréningov závisí od špecializácie hlavného trénera, výberu prostriedkov a cvičení na rozvoj, dynamiky skupiny a v neposlednom rade aj vybavením telocvične. Každý tréning začína rozohriatím a dôsledným rozcvičením – samozrejme primerane veku športovcom. Následne prechádzame do hlavnej časti, kde sa venujeme rozvoju kondičných a koordinačných schopností rôznymi tréningovými metódami. V záverečnej časti prichádza uvoľnenie, naťahovacie cvičenia a zhrnutie tréningu.

Všetky tréningy sa snažíme viesť zábavnou formou, chceme u detí vytvoriť správne pohybové návyky a chuť k športu čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité.