0
V

Na základe výsledkov sa do skupiny dostalo 20 detí, ktorí perfektne reprezentujú YTA. Tohto roku si svoje miesto budú musieť obhájiť absolvovaním testovacej batérie s ďalšími potencionálnymi členmi tejto skupiny. V školskom roku 2023/2024 sa členovia YTA Repre zúčastnia aj detských súťaží ako je napríklad Spartan Race pre deti, Spartan kids – kde budú reprezentovať našu akadémiu.

Je radosťou každého trénera pozerať sa na týchto športovcov s akým odhodlaním a chcením absolvujú každý tréning. Vytvorenie skupiny YTA Repre bol vynikajúci krok a splnil všetky naše očakávania.