Škôlka v pohybe

Projekt je zameraný na materské školy štátne i súkromné. Konkrétne pre deti vo veku 3-6 rokov. Cieľom projektu je otvoriť brány športu pre najmenších, predstaviť im formy športu, ktoré doposiaľ nepoznajú, predovšetkým im ukázať, že šport je zábava.

Na projekte sa budú podieľať tréneri džuda, karate, gymnastiky, tenisu, futbalu, baseballu a tanca. Každá materská škola, podľa záujmu o jednotlivé športy bude mať k dispozícii výber z jednotlivých zameraní. Pričom YTA Team odporúča komplexný balíček športu, pohybové hry z viacerých športov zamerané na rozvoj koordinačných i kondičných schopností, socializácia, rozvoj spolupráce a iné. V materských školách sú i deti s obmedzeniami pohybového aparátu, poruchami pozornosti správania a podobne. Projekt podporuje integráciu takýchto detí a predovšetkým sú obsahom tréningových jednotiek cvičenia, ktoré napomáhajú správnemu držaniu tela a pohybové hry, kde sa deti veľmi rýchlo integrujú a spolupracujú.