Jozef Filípek

jozeffilipek@yta.sk

0948 199 726

Peter Longauer

peterlongauer@yta.sk

0918 882 340


Informácie k platbám za tábory 2023:

Zálohu za tábor je nutné zaplatiť do 31. mája 2023, doplatiť celú sumu do 30. júna 2023.
V prípade vážneho zranenia je možné zrušiť účasť športovca na tábore s nárokom na vrátenie zálohy.

Ak máte záujem o viac turnusov, je potrebné vyplniť formulár dvakrát a uviesť rozličné termíny o ktoré máte záujem.

Ak športovec nastupuje so súrodencom, je potrebné formulár vyplniť dvakrát a to za oboch športovcov.
 
Údaje k platbe:
Pre zaradenie športovca do tábora je nutné uhradiť zálohu
v hodnote 70€ do 31.mája 2023.
Doplnenie sumy (189€/179€) je nutné uhradiť do 30.júna 2023.
V nepredvídateľnej a náročnej situácii garantujeme 100% vrátenie zálohy.

Na číslo účtu IBAN:  SK98 1100 0000 0029 4214 5704
V poznámke je nutné uviesť meno športovca!

V PRÍPADE SPRÁVNEHO VYPLNENIA A ODOSLANIA PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU VÁM BUDE SPÄTNE ZASLANÝ AUTOMATICKÝ MAIL S VAŠIMI ODPOVEĎAMI. AK TAKÝTO MAIL NEOBDRŽÍTE OKAMŽITE PO ODOSLANÍ, VYPLŇTE FORMULÁR ZNOVA ALEBO NÁS KONTAKTUJTE.
 
ĎAKUJEME.

V prípade otázok nás kontaktuje na email yta@yta.sk  alebo na tel.č.: 0948199726 / 0918882340


Údaje k uhrádzaniu členských príspevkov

IBAN: SK98 1100 0000 0029 4713 4414

Členské príspevky prosíme uhrádzať najneskôr do 10-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.

V poznámke je nutné uviesť meno športovca.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára