Jozef Filípek

jozeffilipek@yta.sk

0948 199 726

Peter Longauer

peterlongauer@yta.sk

0918 882 340


Údaje k platbám za YTA Summer Camp 2023 zverejníme čoskoro


Údaje k uhrádzaniu členských príspevkov

IBAN: SK98 1100 0000 0029 4713 4414

Členské príspevky prosíme uhrádzať najneskôr do 10-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.

V poznámke je nutné uviesť meno športovca.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára