Jozef Filípek

jozeffilipek@yta.sk

0948 199 726

Peter Longauer

peterlongauer@yta.sk

0918 882 340


Údaje k platbám za YTA Summer Camp

Pre zaradenie športovca do tábora je nutné uhradiť zálohu
v hodnote 70€ do 31. mája 2022.
Doplnenie sumy( 159€/149€) je nutné uhradiť do 30.júna 2022

Na číslo účtu IBAN: SK07 7500 0000 0040 2631 9376.
V poznámke je nutné uviesť meno športovca.


Údaje k uhrádzaniu členských príspevkov

IBAN: SK98 1100 0000 0029 4713 4414

Členské príspevky prosíme uhrádzať najneskôr do 10-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.

V poznámke je nutné uviesť meno športovca.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára