Pod textom nájdete formulár na stiahnutie.

Ďakujeme vám!

Tlačivo si môžete stiahnuť  vo formáte PDF ( vypísať elektronicky a vytlačiť  alebo len vytlačiť a doplniť perom) alebo vo formáte JPG, ktorý vytlačíte a doplníte perom.

Údaje YTA sú už vypísané vo formulári.